fysioterapia

 

    Acute on nykyaikaisen kuntoutusyksikön ja fysioterapialaitoksen tärkeä jokapäiväinen työkalu. Monipuoliset taustarekisterit ja jouheva käyttöliittymä helpottavat tietojen kirjaamista ja hallittavuutta.

Acuteen on mahdollista liittää myös PhysioTools Online -ohjelmisto. Tällöin asiakaskohtaiset harjoitusohjelmat ovat helposti tarkasteltavissa Acuten kautta ilman, että käyttäjän tarvitsee kirjautua erikseen kahteen järjestelmään.

Yhteistyössä Kelan kanssa

Acute on markkinoiden ainoa selainpohjainen Kelan sähköiseen suorakorvaukseen hyväksymä järjestelmä. Acute kehittyy ja laajenee kansallisten vaatimusten mukaan. Acutessa on valmiudet sähköisen potilastiedon arkiston (eArkiston) käyttöönottoon.
Acute-toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty huomioiden fysioterapian erityistarpeet ja sidosryhmien vaatimukset:


Lisäosioihin kuuluvat mm. resurssien ajankäytön seuranta, nettiajanvaraus, ALV-myynti, esitäytetyt lomakkeet, linkitys PhysioTools-harjoitekuvastoon ja ryhmätoiminnot.

Tavoitteena kivuton siirtymävaihe

  • Potilastietojen siirto vanhasta järjestelmästä Acuteen tai vastaavasti Acutesta toiseen tietojärjestelmään.
  • Potilastietojen talteen kerääminen asiakasyrityksen toiminnan loppuessa.
  • Käyttöönottokoulutus ja järjestelmän sovitus uusille Acute-asiakkaille.
  • Asiakasyrityksen toiminnan tunteva henkilökohtainen yhteyshenkilö.

Pilvipalvelu tuo turvan

SaaS-palveluina toimitettava Acute-potilastietojärjestelmä on huoleton ja turvallinen käyttää. Ohjelmistotoimittaja vastaa Acuten sisältämien tietojen varmuuskopioinnista, ohjelmistopäivityksistä, tietoturvasta ja palvelintilasta.

Käyttöliittymien yhteensovittaminen tehostaa yhteistyötä

Acute laajenee ja integroituu kahteen suuntaan:

  • Sisäiset ohjelmistolaajennukset ja lisämoduulit helpottavat asiakasorganisaation palvelutuotantoa ja tähtäävät kustannussäästöihin ja laadun parantamiseen.
  • Integroitumalla muiden terveydenhuollon yksiköiden ja organisaatioiden palvelutarjontaan vältetään tietojen moninkertainen manuaalinen syöttäminen ja sujuvoitetaan toimintaa.

Käytettävyys edellä asiakasta kuunnellen

Acute-potilastietojärjestelmä perustuu vuosikymmenten kokemukseen ja asiakaslähtöiseen tuotekehitystyöhön. Acute on syntynyt terveydenhuollon eri organisaatioiden tarpeisiin. Se vastaa toimialan ja liike-elämän muutoksiin sekä kasvaa ja kehittyy asiakkaan mukana. Paras palaute on tyytyväinen asiakas.